Цэс

Танилцуулга

Удирдлагын мэдээлэл
Сургуулийн захирал-  Бямба-Ундрахын Наранчимэг       88207060 Сургалтын менежер- Рэнцэндоржын Дагийсүрэн           88814737 [...]
Сургуулийн түүх
БНМАУ-ын СНЗ-ын 1961 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолын дагуу 1961 оны 03 дугаар сард анхны багш Жавын Дашдондог 10 гаруй сурагчидтайгаар [...]
Танилцуулга
 Тус сургууль нь 1961 онд байгуулагдсан бөгөөд энэ хичээлийн байр нь 1975 онд ашиглалтанд орсон  Хүчин чадал- 480 сурагчийн хичээлийн байр 160 хүүхдийн [...]
ДАЗАН
ДАЗАН-н танилцуулга. Тус нэгдэл нь 13 багштай үүнээс магистр 2 тагистрант 1 бакалавр 10 заах аргач багш 4 ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жилд 6-12-р ангийн 6 [...]
БАЗАН
БАЗАН-н танилцуулга. Манай нэгдэл нь 8 багштай сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 6 бакалавар, 2 дипломын боловсролтой. Заах аргач зэрэгтэй 3, [...]