Цэс

Сурагчийн булан

Сурагчийн тангараг
Тогтохтөрийн нэрэмжит сургуулийн сурагч би Төрийн сүлдэндээ залбирч, төрлөх сургуулиа дээдлэж сурч боловсрох саруул орчиноо сурлага хөдөлмөрөөрөө ямагт [...]